آوریل 5, 2018

حضور پزشکی کاووش مگا در کنگره ارتقا کیفیت 97 / نمایشگاه ارتقا 97 / کنگره ارتقا کیفیت 97 / تجهیزات آزمایشگاهی / تجهیزات پزشکی

حضور پزشکی کاووش مگا در کنگره ارتقا کیفیت حضور پزشکی کاووش مگا در کنگره ارتقا کیفیت 97 / نمایشگاه ارتقا 97 / کنگره ارتقا کیفیت 97 یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران تاریخ برگزاری: 30 فروردین ماه لغایت 2 اردیبهشت ماه 1397 محل برگزاری کنگره ارتقا: […]

Read more