حضور پزشکی کاووش مگا در کنگره ارتقا کیفیت ۹۷ / نمایشگاه ارتقا ۹۷ / کنگره ارتقا کیفیت ۹۷ / تجهیزات آزمایشگاهی / تجهیزات پزشکی

حضور پزشکی کاووش مگا در کنگره ارتقا کیفیت حضور پزشکی کاووش مگا در کنگره ارتقا کیفیت ۹۷ / نمایشگاه ارتقا ۹۷ / کنگره ارتقا کیفیت ۹۷ یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران تاریخ برگزاری: ۳۰ فروردین ماه لغایت ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ محل برگزاری کنگره ارتقا: […]

Read more