دانلود دفترچه راهنما

 

  •  جهت دانلود دفترچه آموزش و راهنمای کار با دستگاه اتوکلاو رومیزی ۱۸,۲۳,۳۰ لیتری کلاس B بر روی اینجا کلیک نمایید .

 

 

  •  جهت دانلود دفترچه آموزش و راهنمای کار با دستگاه اتوکلاو آزمایشگاهی ۱۰،۲۵،۵۵،۷۵،۱۰۰ لیتری کلاس N بر روی اینجا کلیک نمایید .