دانلود دفترچه راهنما

 

  •  جهت دانلود دفترچه آموزش و راهنمای کار با دستگاه اتوکلاو رومیزی 18,23,30 لیتری کلاس B بر روی اینجا کلیک نمایید .

 

 

  •  جهت دانلود دفترچه آموزش و راهنمای کار با دستگاه اتوکلاو آزمایشگاهی 10،25،55،75،100 لیتری کلاس N بر روی اینجا کلیک نمایید .