انکوباتور آزمایشگاهی چیست | انکوباتور | خرید انکوباتور

انکوباتور آزمایشگاهی چیست کلمه مرکزی: انکوباتور آزمایشگاهی انکوباتور آزمایشگاهی از جمله دستگاه های بسیار کاربردی است که در آزمایشگاه های بیولوژی برای نمونه رشد و کشت نمونه های زنده مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه به واسطه کنترل دما، رطوبت، دی اکسید کربن و اکسیژن محیط مناسبی برای انواع سلول ها و میکروب ها […]

Read more